Kde se nacházíte: UKMFFKarlínKPMSÚvod

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK


          
Kontaktní informace:  Sokolovská 83
   186 75  Praha 8
Sekretariát:  tel.: (+420) 221 913 287
8-16 hod. Po-Pá:  mobil: +420 608 329 355
e-mail: kpms@mff.cuni.cz
    klikni pravým tlačítkem myši      
Vyhlášení Ceny Josefa Štěpána za vynikající bakalářskou práci (červen 2019)
Oceněný student Název práce Vedoucí práce
Marek Kohout Riziko protistrany v zajištění prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
Daniel Kršek Riemannův-Liouvilleův integrál, frakcionální derivace a jejich využití v teorii pravděpodobnosti prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.
Adam Říha Poloprostorový medián Mgr. Stanislav Nagy, Ph.D.
Adam Sýkora Loveho-Youngova nerovnost a její důsledky RNDr. Petr Čoupek, Ph.D.
Karel Vlachovský Monte Carlo Pottsův model prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.