KPMS = Czech abbreviation of Department  
     Where you are: Charles UniversityMFFKarlínDepartmentWelcome

Department of Probability and Mathematical Statistics, MFF UK


          
Contact information:  Sokolovská 83
   186 75  Praha 8
Secretary:  tel.: (+420) 221 913 287
Mo-Fr 8am-4pm:  mobil: +420 608 329 355
e-mail: kpms@mff.cuni.cz
         
  Diplomové práce pro podzimní termín SZZ (FPM, PMSE)
  lze odevzdávat sekretářce KPMS ve dvou výtiscích:
18.7.2019  9:00-11:00 12:00-14:00
19.7.2019  9:00-11:00 12:00-14:00
Vyhlášení Ceny Josefa Štěpána za vynikající bakalářskou práci (červen 2019)
Oceněný student Název práce Vedoucí práce
Marek Kohout Riziko protistrany v zajištění prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
Daniel Kršek Riemannův-Liouvilleův integrál, frakcionální derivace a jejich využití v teorii pravděpodobnosti prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.
Adam Říha Poloprostorový medián Mgr. Stanislav Nagy, Ph.D.
Adam Sýkora Loveho-Youngova nerovnost a její důsledky RNDr. Petr Čoupek, Ph.D.
Karel Vlachovský Monte Carlo Pottsův model prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.