Kde se nacházíte: UKMFFKarlínKPMSSemináře

Pravidelné semináře KPMS


Zde jsou odkazy na programy (některých) seminářů probíhajících na KPMS.

Seminář KPMS - program v pdf

Beseda KPMS

Aktuárský seminář

Průběžně aktualizovaný program semináře lze nalézt na úvodní stránce České společnosti aktuárů v pravém sloupci.

Oborový seminář z pravděpodobnosti a matematické statistiky

Tento seminář je určen především doktorandům matematické statistiky a pravděpodobnosti, ale i všem ostatním zájemcům. Na semináři se pravidelně podrobně diskutuje podle nejnovějších knih z oboru a na semináři často vystupují přední zahraniční odborníci.

Seminář z pravděpodobnosti pro doktorandy

Stochastické modelování v ekonomii a financích

Seminář je určený především pro doktorandy 4M5 Ekonometrie a operační výzkum, pod vedením Doc. Z. Práškové. Hosté jsou vítáni.
Stochastické programování a aproximace

Seminář ze stochastické geometrie

Seminář PAST

Nepravidelný seminář aplikované statistiky