Kde se nacházíte: UKMFFKarlínKPMSÚvod

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK


          
Kontaktní informace:  Sokolovská 83
   186 75  Praha 8
Sekretariát:  tel.: (+420) 221 913 287
8-16 hod. Po-Pá:  mobil: +420 608 329 355
e-mail: kpms@mff.cuni.cz
    klikni pravým tlačítkem myši      
Vyhlášení Ceny Josefa Štěpána za vynikající bakalářskou práci (září 2019)
Oceněný student Název práce Vedoucí práce
Vít Fojtík Náhodné měřitelné množiny prof. RNDr. Jan Rataj, CSc.
Fürst Matouš Optimalizace v energetických úlohách doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
Gubáš Jakub Xaver Náhodné procházky na sítích RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D.
Michálek Matěj Základní problémy náhodných procházek doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.
Vyhlášení Ceny Josefa Štěpána za vynikající bakalářskou práci (červen 2019)
Oceněný student Název práce Vedoucí práce
Marek Kohout Riziko protistrany v zajištění prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
Daniel Kršek Riemannův-Liouvilleův integrál, frakcionální derivace a jejich využití v teorii pravděpodobnosti prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.
Adam Říha Poloprostorový medián Mgr. Stanislav Nagy, Ph.D.
Adam Sýkora Loveho-Youngova nerovnost a její důsledky RNDr. Petr Čoupek, Ph.D.
Karel Vlachovský Monte Carlo Pottsův model prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.