Kde se nacházíte: UKMFFKarlínKPMSSoutěže

Studentské soutěže

Výsledky soutěže diplomových prací v roce 2022  (podporováno RSJ)
 1. Vojtěch Jandl: Modeling transition intensities of a non-homogenous Markov chain via the Cox model
  Martina Petráková: Gibbs Particle Processes
 2. František Hendrych: Non-smooth paths
  Monika Kaľatová: Sparsita a regularizácia v úlohách optimalizácie portfólia
 3. Jana Junová: Quality of Stochastic Dominance Approximation Based on the Probability Distribution
  Katarína Kirešová: Diferenčné a diferenciálne rovnice v životnom poistení
  Monika Matoušková: Scheduling Problems under Uncertainty with Nonidentical Machines
Cena Josefa Štěpána za vynikající bakalářskou práci (2022)  (podporováno QMiners)
 1. Filip Bočinec: Andersonova veta
  Ondřej Komora: Řídká řešení v optimalizačních úlohách klasifikace
  Aibat Kossumov: Stejnoměrný zákon velkých čísel, VC dimenze a strojové učení
 2. Jan Hanousek: Dependent zeros
  Erik Kočandrle: Spektrální a distorční míry rizika
  Oleksandr Kornijčuk: Computations of Laguerre tessellations with given cell volumes
  Petr Raab: Useknuté náhodné vektory
  Martin Strnad: Steinova metoda pro normální aproximaci reálných náhodných veličin
  Matej Svoboda: Gebeleinova nerovnost

 Autor: J. Pečánka, www    © KPMS 2006