Kde se nacházíte: UKMFFKarlínKPMSSponzoři

SponzořiRSJ - poskytuje od r. 2005 prostředky využívané Česká pojišťovna - poskytuje sponzorské dary od 1.1.2013 využívané
  • na nákup vědeckých knih a výpočetního softwaru,
  • na podporu účasti mladých odborných asistentů a doktorandů na konferencích,
  • na zabezpečení pobytů zvaných zahraničních profesorů,
  • na stipendia pro excelentní diplomové práce.
VIG-Re - poskytuje sponzorské dary od 1.10.2018 využívané
  • na nákup vědeckých knih a výpočetního softwaru,
  • na podporu účasti mladých odborných asistentů a doktorandů na konferencích,
  • na zabezpečení pobytů zvaných zahraničních profesorů,
  • na stipendia pro excelentní diplomové práce.
QMiners - poskytuje sponzorské dary od 2019 využívané
  • na odměny účastníkům fakultního kola SVOČ,
  • na podporu doktorandských stipendií.

Soutěže diplomových prací od r. 2003Od r. 2003 je každoročně vypisována soutěž o nejlepší diplomovou práci v oboru Pravděpodobnosti, matematická statistika a ekonometrie s cílem podpořit zájem studentů o budoucí vědeckou činnost. Soutěž byla laskavě sponzorována společnostmi RSJ, McKinsey a Median.
Zde jsou výsledky soutěže.


 Autor: J. Pečánka, www    © KPMS 2006